Skip to main content

Polityka prywatności

Zasady i warunki
Zgodnie z przepisami Ustawy Organicznej 34/2002, z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, PATRYK HAMERLIK PEŁNOSPRAWNI (zwana dalej 'Usługodawcą') opracował niniejszą informację prawną.

Wchodząc na tę stronę internetową (rehabilitacja-sosnowiec.pl), zgadzasz się przestrzegać wszystkich postanowień zawartych w niniejszej informacji prawnej, oraz wszystkich innych stosownych przepisów. Przeglądając tę stronę internetową, potwierdzasz, iż w pełni rozumiesz i akceptujesz niniejsze warunki i zasady, a także zmiany wprowadzone od tego czasu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian odnośnie zawartości tej strony internetowej, które uważa za stosowne, bez uprzedniego powiadomienia, dodając lub kasując treści czy usługi, lub zmieniając ich układ, wygląd czy lokalizację. Ponieważ te warunki i zasady mogą ulegać zmianie, radzimy sprawdzać zawartość podczas każdej wizyty na tej stronie internetowej.

Informacje prawne i warunki użytkowania.

Informacje ogólne

Właścicielem tej witryny jest:

PATRYK HAMERLIK PEŁNOSPRAWNI (NIP: 6443509912, REGON: 360938173)
Numer telefonu: +48 600 315 044


Użytkownicy nieletni

Aby przeglądać zawartość lub korzystać z usług na tej stronie, użytkownicy poniżej wieku 16 lat muszą mieć zgodę swoich rodziców lub opiekunów. Ci ostatni ponoszą odpowiedzialność za ich dostęp do treści i / lub usług.

 

Polityka prywatności


Adresy IP

Serwery tej witryny są w stanie zidentyfikować adresy IP użytkowników i nazwy domen. Adres IP jest unikalnym numerem automatycznie przypisanym do twojego komputera, gdy łączy się z Internetem. Informacje są przechowywane w należycie zarejestrowanym pliku aktywności serwera w celu analizy danych i pomiarów statystycznych wyświetleń stron internetowych, odwiedzin serwisów internetowych, kolejności odwiedzin, punktów dostępu itp.


Cookies

Usługodawca wykorzystuje własne i zewnętrzne pliki cookie w celu poprawy przeglądania stron. Możesz włączyć, zablokować lub wyłączyć pliki cookie zainstalowane na Twoim komputerze w ustawieniach przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji lub zarządzać plikami cookie, przejdź do zasad dotyczących polityki plików cookie


Nieważność i możliwość unieważnienia

W przypadku, gdy którakolwiek z klauzul niniejszej polityki zostanie uznana za nieważną lub nieskuteczną, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia, które będą nadal obowiązywać zarówno Usługodawcę, jak i Użytkownika. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron (Usługodawca lub użytkownik) postanowi nie wzywać do zgodności z jedną z klauzul niniejszej polityki, nie ma to wpływu na inne klauzule.


Obowiązujące prawo

Zasady i warunki niniejszej polityki podlegają prawu polskiemu w tych aspektach, które nie zostały tutaj wyraźnie omówione. W przypadku sporów między Usługodawcą a użytkownikiem dotyczących interpretacji niniejszych warunków, będą one rozstrzygane przez sądy w Polsce.


Statystyki witryny

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania informacji statystycznych dotyczących liczby odwiedzających tę stronę. Dane są zbierane przez niezależną firmę zajmującą się pomiarami i badaniami danych z wykorzystaniem plików cookie i kodu osadzonego. Zarówno pliki cookie, jak i kod osadzony dostarczają danych statystycznych dotyczących odwiedzających stronę internetową, czasów oglądania poszczególnych zakładek, ścieżek nawigacji w witrynie internetowej, ustawień ekranu i innych ogólnych aspektów. Usługodawca przechowuje i wykorzystuje te informacje, wraz z danymi uzyskanymi z innych plików cookie używanych na tej stronie, w celu ulepszenia usług oferowanych użytkownikom.


Bezpieczeństwo danych osobowych

Firmą zbierającą dane osobowe na stronie rehabilitacja-sosnowiec.pl jest PATRYK HAMERLIK PEŁNOSPRAWNI Gen. Józefa Hallera 5, Sosnowiec, Polska, NIP: 6443509912, REGON: 360938173

W czasie korzystania z serwisu rehabilitacja-sosnowiec.pl są zbierane anonimowe dane statystycznymi oraz te które użytkownik sam wpisuje w formularzach. Dane te podawane są przez użytkownika dobrowolnie, jednak powyższe działania nie mogą być kontynuowane bez podania wymaganych danych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Baza danych prowadzona przez PATRYK HAMERLIK PEŁNOSPRAWNI spełnia obowiązek zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Prawo do bycia zapomnianym

Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. Ma także możliwość uzyskania ich kopii oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownik może także cofnąć zgodę wyrażoną Usługodawcy w dowolnym momencie. Edycji danych można dokonać przy pomocy dowolnego środka trwałego (np. e-mail, list polecony).